China

Om naar dit land te reizen heeft u een visum nodig.

Let op

VANAF 10 MEI 2019 MOET HET AANVRAAGFORMULIER ONLINE WORDEN INGEVULD. UITERAARD VOLLEDIG EN CORRECT DOOR OP ALLE VRAGEN EEN ANTWOORD TE GEVEN. HET IS TE VOORZIEN DAT HIERDOOR VERTRAGING ONTSTAAT, ALS GEGEVENS OP HET FORMULIER NIET GOED OF OP DE VERKEERDE PLAATS INGEVULD STAAN. DAARNAAST MOET ER OOK EEN PASFOTO WORDEN GEUPLOAD.

ER HOEFT GEEN AFSPRAAK GEMAAKT TE WORDEN, DIT WORDT DOOR ONS GEREGELD! LET HIERBIJ OP DAT ER VERTRAGING KAN ONTSTAAN ALS AANVRAGEN NIET OP TIJD OF NIET COMPLEET AANGELEVERD WORDEN.

BIJ AANVRAGEN MET VERTREK BINNEN 2 WEKEN HET AANVRAAGFORMULIER OOK VIA DE MAIL DOORSTUREN ZODAT DE AFSPRAAK OP TIJD GEMAAKT KAN WORDEN!

China Online Application Form:  klik hier >

Aanvraagtermijn:

Behandeling duurt 4 werkdagen: Na indienen kan het 3 werkdagen later opgehaald worden.  (spoedprocedure mogelijk tegen extra betaling)

 

Max. mogelijkheden:

 • Zakelijk: multiple entry geldig: 12 maanden vanaf afgifte, verblijfsduur 30 dagen (met uitnodiging)
 • Toeristisch: dubbel entry geldig: 3 maanden vanaf afgifte, verblijfsduur 30 dagen (zonder officiele uitnodiging)

 

Benodigdheden

 • 1 aanvraagformulier (online ingevuld) met een geuploade pasfoto en een losse fysieke pasfoto (KLEURENFOTO met WITTEachtergrond)
 • Geldig paspoort, bij aanvraag nog ruim zes maanden geldig
 • Kopie van het paspoort
 • Werkgeversverklaringvoor iedereen tussen 16 en 65 jaar. Daarin moet op briefpapier van het bedrijf in het Engels staan 1 de aard van het bedrijf,2 de functietitel van de werknemer, de startdatum van de arbeidsovereenkomst met 4 de hoogte van het salaris en 5 de reden van de reis van de werknemer.

LET OP: voor reizigers die geen werkgeversverklaring aan kunnen leveren:

Zelfstandigen: Engelstalig uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit mag niet ouder zijn dan 12 maanden en moet de naam van de ondernemer vermelden. Daarnaast een bewijs van de meest recente BTW-aangifte toevoegen.

Scholieren en studenten: bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling.

Gepensioneerden en werklozen: Bankafschrift op naam van de reiziger met een minimumsaldo van €3000,-.

 • Vluchtschema of kopie E-ticket en hotelboeking voor ELKE reiziger op naam. (bij dubbel of multiple entry is documentatie voor de eerste reis voldoende)

Extra benodigdheden

Toeristisch:

 • Persoonlijk reisschema waarin wordt vermeld wat er van dag tot dag gepland staat tijdens het verblijf in China. Tot 60 dagen verblijf per entry en dubbel entry mogelijk indien voldoende gedocumenteerd.

Zakelijk:

 • Single of dubbel: een uitnodiging vanuit China met de exacte naam en paspoortdetails van de aanvrager en ook het aantal reizen (single of dubbel). Ook dienen de reizen met exacte data vermeld te worden met een korte omschrijving van de reden van het bezoek. Ook dient bij de uitnodiging een kopie van de chinese bedrijfsregistratie aangeleverd te worden.
 • voor multiple entry zakelijke visa: 1) de uitnodiging van een overheidsinstantie (DULY AUTHORISED UNIT) is niet meer nodig voor Schengen-burgers. Alleen nog voor Niet-Schengen burgers van buiten europa.

Voor Schengen-burgers dient het chinese bedrijf een uitnodigingsbrief met een schema (van minimaal 5 reizen) met exacte data van de te verwachten bezoeken gedurende het hele jaar af te geven. Per bezoek moet ook aangegeven worden wat er op de agenda staat.  in de uitnodigingsbrief van het chinese bedrijf moet ook opgenomen zijn een duidelijk omschrijving van de aard van zowel het chinese bedrijf als ook het uitgenodigde nederlandse bedrijf. Hierbij moet ook de bedrijfsregistratie van het chinese bedrijf en zoveel mogelijk recente gebruikte visa worden toegevoegd. Hoe completer de aanvraag, des te groter de kans op een lang multiple visum. LET OP Uitnodigingen zijn maximaal een maand geldig. 

Prijzen:

 • sinds 14 maart 2016 zijn de prijzen gelijk, onafhankelijk van het aantal entries voor Schengen paspoorten. Andere nationaliteiten hebben afwijkende prijzen
 • Single entry                    EUR 126,55
 • Dubbel entry                   EUR 126,55
 • Multiple entry (1/2 jaar) EUR 126,55
 • Multiple entry (1 jaar)             EUR   126,55

Bijzonderheden

Kinderen (tot 18 jaar) moeten een geboortecertificaat en een brief (in het engels en aan het consulaat gericht) met toestemming van beide ouders aanleveren. Ook als beide ouders meereizen

Hong Kong en Macau behoren voor wat betreft visa niet bij de rest van China. Elke grensoverschreiding van Hong Kong naar China kost een entry (voor Amsterdam-Beijing-Hong Kong-Beijing –Amsterdam is dus een dubbel entry visum nodig)

Als in het paspoort stempels van veel bezoeken aan Turkije en andere arabische landen te zien zijn moet er ook een brief met een verklaring gegeven worden: dat neemt normaal ook een kleine vertraging met zich mee.

Niet-nederlanders moeten aantonen in Nederland te wonen of te werken.

voor multiple entry zakelijke visa is EEN ENKELE KEER een afspraak voor vingerafdrukken nodig (vertraagt de aanvraag met ongeveer een week)

Niet-Schengen burgers krijgen soms maximaal een single entry

Ambassade

Adres

Willem Lodewijklaan 10
2517 JT Den Haag

Tel.: 0031(0)70 306 5091

Openingstijden

ma t/m vr van 09:00 – 12:00 uur

Website
http://nl.china-embassy.org/eng/

Aanvraagformulier Legalisatie formulier