China

Om naar dit land te reizen heeft u een visum nodig.

Let op

VANAF 1 JANUARI 2017 MOETEN DE FORMULIEREN OP DE COMPUTER WORDEN INGEVULD. UITERAARD VOLLEDIG EN CORRECT DOOR OP ALLE VRAGEN EEN ANTWOORD TE GEVEN. HET IS TE VOORZIEN DAT HIERDOOR VERTRAGING ONTSTAAT, ALS GEGEVENS OP HET FORMULIER NIET GOED OF OP DE VERKEERDE PLAATS INGEVULD STAAN. MET NAME VRAAG 1.17 EN 1.23 MOETEN INGEVULD WORDEN. 

Voor Dubbel en Multiple entry moet onderstaande precies gevolgd worden.

Aanvraagtermijn:

Behandeling duurt 4 werkdagen: Na indienen kan het 3 werkdagen later opgehaald worden.  (spoedprocedure mogelijk tegen extra betaling)

 

Max. mogelijkheden:

 • Zakelijk: multiple entry geldig: 12 maanden vanaf afgifte, verblijfsduur 30 dagen (met uitnodiging)
 • Toeristisch: dubbel entry geldig: 3 maanden vanaf afgifte, verblijfsduur 30 dagen (zonder officiele uitnodiging)

 

Benodigdheden

 • 1 formulier met een pasfoto (KLEURENFOTO met WITTE achtergrond) op de computer in te vullen
 • geldig paspoort, bij aanvraag nog ruim zes maanden geldig
 • behalve het paspoort zelf, ook nog een kopie van het paspoort
 • En bovendien een kopie van het paspoort van de partner met wie men samenwoont.
 • Werkgeververklaring voor iedereen tussen 16 en 65 jaar. Daarin moet op briefpapier van het bedrijf in het engels staan 1 de aard van het bedrijf,2  de functietitel van de werknemer, 3 de startdatum van de arbeidsovereenkomst met 4 de hoogte van het salaris en 5 de reden van de reis van de werknemer. (zelfstandigen moeten btw aangifte meesturen)
 • boekingsbewijs voor de reis en het hotel voor ELKE reiziger op naam. (bij dubbel of multiple entry is documentatie de eerste reis voldoende)
 • indien zakelijk single of dubbel: een uitnodiging vanuit China met de exacte naam en paspoortdetails van de aanvrager en ook het aantal reizen (single of dubbel). Ook dienen de reizen met exacte data vermeld te worden met een korte omschrijving van de reden van het bezoek. Ook dient bij de uitnodiging een kopie van de chinese bedrijfsregistratie te voor aangeleverd.

 • voor multiple entry zakelijke visa: 1) de uitnodiging van een overheidsinstantie (DULY AUTHORISED UNIT) is niet meer nodig voor Schengen-burgers. Alleen nog voor Niet-Schengen burgers van buiten europa.
 • Voor Schengen-burgers dient het chinese bedrijf een uitnodigingsbrief met een schema (van minimaal 5 reizen ) met exacte data van de te verwachten bezoeken gedurende het hele jaar af te geven. Per bezoek moet ook aangegeven worden wat er op de agenda staat.  in de uitnodigindsbrief van het chinese bedrijf moet ook opgenomen zijn een duidelijk omschrijving van de aard van zowel het chinese bedrijf als ook het uitgenodigde nederlandse bedrijf. Hierbij moet ook de bedrijfsregistratie van het chinese bedrijf en zoveel mogelijk recente gebruikte visa worden toegevoegd. Hoe completer de aanvraag, deste groter de kans op een lang multiple visum. LET OP Uitnodiging zijn maximaal een maand geldig.
 • Toeristisch: bewijs van de hele reis (ticket vanuit Nederland-China vv en hotelboekingsbewijzen) voor iedere reiziger apart. Tot 60 dagen verblijf per entry en dubbel entry mogelijk indien voldoende gedocumenteerd.

 

Prijzen:

 • sinds 14 maart 2016 zijn de prijzen gelijk onafhankelijk van het aantal entries voor Schengen paspoorten. andere nationaliteiten hebben afwijkende prijzen
 • Single entry                   EUR 126,55
 • Dubbel entry                  EUR 126,55
 • Multiple entry (1/2 jaar)   EUR 126,55
 • Multiple entry (1 jaar)   EUR     126,55

Bijzonderheden

Kinderen (tot 18 jaar) moeten een geboortecertificaat en een brief (in het engels en aan het consulaat gericht) met toestemming van beide ouders aanleveren. Ook als beide ouders meereizen

Hong Kong en Macau behoren voor wat betreft visa niet bij de rest van China. Elke grensoverschreiding van Hong Kong naar China kost een entry (voor Amsterdam-Beijing-Hong Kong-Beijing –Amsterdam is dus een dubbel entry visum nodig)

Als in het paspoort stempels van  veel bezoeken aan Turkije en andere arabische landen te zien zijn moet er ook een brief met een verklaring gegeven worden: dat neemt normaal ook een kleine vertraging met zich mee.

Niet-nederlanders moeten aantonen in Nederland te wonen of te werken.

voor multiple entry zakelijke visa is EEN ENKELE KEER een afpraak voor vingerafdrukken nodig (vertraagt de aanvraag met ongeveer een week)

Niet-Schengen burgers krijgen soms maximaal een single entry

 

Ambassade

Adres

Willem Lodewijklaan 10
2517 JT Den Haag

Tel.: 0031(0)70 306 5091

Openingstijden

ma t/m vr van 09:00 – 12:00 uur

Website
http://nl.china-embassy.org/eng/

Aanvraagformulier Legalisatie formulier