Rusland

Om naar dit land te reizen heeft u een visum nodig.

Max. Mogelijkheden:

 • Zakelijk: multiple entry (volgens uitnodiging) tot 5-jaar (de werkelijk afgegeven termijn van het visum is ter beoordeling van het consulaat)
 • Toeristisch: dubbel entry (Maximaal 30 dagen volgens hotelbevestiging of uitnodiging door toeristenorganisatie)
 • Privé: single entry (volgens OVIR-uitnodiging) 

Benodigdheden:

 • 1 origineel paspoort (minimaal nog 6 maanden geldig na afloop visum, met twee lege pagina’s naast elkaar)
 • 1 originele pasfoto, gelijmd (precies even groot als het hokje van de foto,  geen nietjes, geen plakband etc.)
 • 1 visumaanvraagformulier ONLINE ingevuld, (inclusief het wachtwoord dat bij het online invullen.  https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx 
  In- en uitreisdata moeten overeenkomen met uitnodiging. TIP: bewaar de online ingevulde formulieren met een zelfaangegeven wachtwoord, zodat bij nodige aanpassing niet alles opnieuw moet worden ingevuld.
 • Uitnodiging / visa support letter (zie verder op deze pagina)
 • Verzekeringsbewijs met de RUSLANDVERKLARING van de ziektekostenverzekeraar, daarbij een termijn die tenminste de termijn van het aangevraagde visum overlapt.
 • Voor een aanvraag voor een multiple entry moet de aanvrager bewijs aanleveren dat hij/ zij het afgelopen jaar in Rusland is geweest d.m.v. een kopie van het laatst gebruikte visum en een kopie van de fotopagina van het paspoort.

Wanneer de documenten niet goed worden aangeleverd kan dit vertraging oplopen!

Duur aanvraag:

5 werkdagen tot 10 werkdagen, afhankelijk van uitnodiging. Verdere wachttijd afhankelijk van drukte bij het consulaat

Urgente aanvragen:

Neemt u contact met ons op.

Niet Nederlands paspoort:

Bij elk niet Nederlands paspoort moet er aangetoond worden dat de aanvrager in Nederland woont/verblijft. Dit kan d.m.v. een uittreksel GBA (niet ouder dan 2 maanden), een garantiebrief van het bedrijf of een verblijfsvergunning.

 

Aanwijzing bij het invullen en voorbereiden


Paspoort

open.

 • minimaal 6 maanden geldig na afloop van het visum
 • 2 lege bladzijdes naast elkaar

Aanvraagformulier

Belangrijk! Wanneer het aanvraagformulier niet aan onderstaande eisen voldoet, moet het aangepast of opnieuw ingevuld moeten worden!

 • online ingevuld. Let op volledigheid, zeker waar het persoonlijke adressen en telefoonnummers betreft. https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx
 • Alle vragen volledig beantwoorden. Ook de adressen van prive en eventueel zakelijk, met telefoonnemmers en mailadressen.
 • datum van inreis is de begindatum van de uitnodiging, datum van uitreis is de einddatum van de eindnodiging (de werkelijke reis of reizen moeten hier binnen vallen)
 • aan het eind van de online aanvraag kiezen voor het aanvragen bij VFS (dus niet de ambassade).
 • Vergeet niet de naam en adres van de uitnodigende partij in te vullen.
 • Vergeet de handtekening niet
 • vergeet niet bij het online invullen het wachtwoord (dat u zelf verzint) op te schrijven. bewaar het bij het formulier zodat wijzigingen makkelijker zijn.
 • de foto moet in kleur zijn , lichte achtergrond hebben, recht naar voren kijkend, formaat 35x45mm

Verzekeringsbewijs

 • op briefpapier van de ziektekostenverzekeraar
 • naam aanvrager en geboortedatum
 • verklaring dat aanvrager is verzekerd voor zijn/haar reis naar de Russische Federatie
 • verzekeringsdata moet overeenkomen met de data van de uitnodiging of langer. Voor multiple entry aanvragen is het nodig dat de verzekeraar verklaart dat de verzekering geldig is tot na de jaarwisseling: ze moeten de termijn van de uitnodiging invullen. Beperking van de termijn van deze verklaring beperkt de termijn van het afgegeven visum.

Uitnodiging

Toerist

 • visa support letter (voucher en bevestiging)

Zakelijk, waarbij drie mogelijkheden bestaan om uitgenodigd te worden

 • Letter of invitation van een ministerie. Deze brief (A5 formaat, bruine kleur) moet voor multiple entry aanvragen origineel worden aangeleverd, voor dubbel of single entry-aanvragen voldoet een goede scan. 
 • telex. Bij deze uitnodiging dient de zakelijke partner uit Rusland het nummer van de telexuitnodiging en de datum, waarop de telexauthorisatie bij het consulaat bekend is, door te geven.
 • uitnodigingsbrief opgesteld door te bezoeken bedrijf in Rusland (dit is de zg directe uitnodiging).

Op briefpapier van het uitnodigende bedrijf. INN nummer is verplicht.
Gericht aan het consulaat van de Russische Federatie in NL.
Soort visum (single/ double/  multiple)
Ingangsdatum en uitgangsdatum lengte visum
Uitleg waarom aanvrager word uitgenodigd.

Consulaat

Adres
Consulaat van Rusland

Scheveningseweg 2

Den Haag

T. 0031(0)70 3640780
F. 0031(0)70 3467940

Openingstijden

Ma t/m vr van 09:00 tot 12:00 indienen; van 12:00 tot 13:00

Ga naar de website om visum in te vullen
https://www.rnvb.nl/

Extra HIV formulier