Het apostilleverdrag...
Het Apostilleverdrag maakt legalisatie niet overbodig. Het verdrag vereenvoudigt de gebruikelijke formaliteiten in het internationale juridische verkeer, zonder verlies van rechtszekerheid. De procedure van legalisatie wordt beperkt tot 1 legalisatie, de apostillestempel.

De houder van een document met een apostillestempel hoeft dit document niet meer te laten legaliseren door een ambassade of consulaat. Dit geldt alleen voor landen die het verdrag hebben ondertekend. Welke landen dit zijn, vindt u op de landenpagina.

In Nederland geven griffiers van de arrondissementsrechtbanken de apostillestempel af. In andere landen doen de ministers van Justitie of Buitenlandse Zaken dit vaak.

De apostille wordt op het document zelf of op een verlengstuk gestempeld. Het formaat van de apostille is ten minste 9 centimeter in het vierkant en het opschrift ′Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)′ moet in de Franse taal zijn gesteld. De rest van de gegevens mag in de officiële taal van de autoriteit die haar afgeeft worden gesteld.

Het apostillestempel kan worden gebruikt voor een groot aantal documenten. Het verdrag spreekt over alle openbare akten, zoals akten van de burgerlijke stand.