Het aanvragen van een legalisatie...
Om een legalisatie aan te vragen moeten altijd de originele documenten worden ingediend, daar moet immers de sticker of het stempel op komen te staan.

Er zijn landen die een aanvullend schrijven wensen te ontvangen, waarin Global Visa Services wordt gemachtigd de legalisatie aanvraag te verzorgen. Zie landenpagina welke landen dit zijn.

Een aantal tips...
- voeg naast de originele documenten, 1 set kopieën bij en geef duidelijk aan dat het hier kopieën betreft
- bind de te legaliseren documenten zo samen, dat deze niet meer los te halen zijn (een nietje is niet voldoende)
- maak fotokopieën van de te legaliseren documenten voor uw eigen administratie