De juiste officiële instantie(s)...
Voordat de documenten gelegaliseerd kunnen worden door het desbetreffende land, moet(en) eerst ander officiële Nederlandse instantie(s) de stukken legaliseren.

Voor zakelijke documenten:
-Wanneer de te legaliseren documenten zijn ondertekend door een persoon genoemd op het uittreksel Kamer van Koophandel, zijn de te nemen stappen als volgt:
Kamer van Koophandel, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ambassade naar keuze.
-Wanneer de te legaliseren documenten zijn ondertekend door een persoon niet genoemd op het uittreksel Kamer van Koophandel, zijn de te nemen stappen als volgt:
Notaris, Arrondissementsrechtbank, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ambassade naar Keuze.

Voor persoonlijke documenten:
-Wanneer de te legaliseren documenten afgegeven zijn door de Gemeente of andere officiële instantie, zijn de te nemen stappen als volgt:
Ministerie van Buitenlandse zaken, Ambassade naar Keuze.
-Wanneer het te legaliseren document een diploma betreft, zijn de te nemen stappen als volgt:
Duo, Arrondissementsrechtbank Groningen, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ambassade naar Keuze.

Voor sommige documenten moet worden afgeweken van bovengenoemde schema′s, uiteraard houdt Global Visa Services dit scherp in de gaten en neemt waar nodig contact met u op.