Wat zijn onze behandelingskosten...
Ministerie: € 39,50 euro voor het eerste document
Ambassade: € 50,00 euro voor het eerste document
DUO Groningen (diplomas) € 321,10 per opdracht

Wanneer een land alleen in Brussel is vertegenwoordigd wordt eenmalig een toeslag van 50,00 euro berekend.

Bij het gelijktijdig en voor dezelfde opdrachtgever indienen van meerdere documenten wordt voor het tweede en de volgende volgende document een korting op de behandelingskosten verleend van 20%. (ministerie en ambassade)

Wanneer u meer dan 4 documenten ter legalisatie wilt aanbieden, neemt u dan contact met ons op.

Spoedtoeslag: deze toeslag hanteren wij wanneer een aanvraag van ons meer inspanning vraagt. Bijvoorbeeld, een aanvraag aannemen buiten kantooruren, lange wachttijden, veel voorbereiding enz.
Nb.: wanneer een ambassade een aanvraag met spoed behandelt en wij hoeven daar niets extra’s voor te doen, betaalt u het reguliere tarief. (de kosten die de ambassade in rekening brengt, staan los van onze bemiddelingskosten)


Helaas merken wij dat aanvragen steeds vaker onvolledig bij ons binnenkomen. Wij hanteren de volgende tarieven om een aanvraag compleet te maken:
Kopieën maken / gegevens afdrukken: € 5,00 per pagina
Documenten inbinden: € 10,00
Informatie digitaliseren: € 20,00 per document
Wachttijden vanaf langer dan 45 minuten: € 12,50 exclusief btw (15,13 incl.) per extra kwartier
Mocht er een document aan de aanvraag ontbreken dat wij niet voor u kunnen bijvoegen, nemen wij uiteraard contact met u op. Hiervoor worden geen extra kosten in rekening gebracht.

Wanneer een legalisatie door de aanvrager wordt geannuleerd en het document / de documenten ligt / liggen nog niet bij een officiele instantie dan worden 50% van de reguliere bemiddelingskosten in rekening gebracht.

Verzendkosten
Retour zenden per aangetekende post: 10,00 euro
Aflevering per directe koerier of UPS: variabele kosten

Prijzen zijn exclusief btw (21%)


Op alle leveringen en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U vindt ze hier.